KAJSA:s årsmöte del II

Kajsa:s avgående ordföranden tecknar en firma!


Straxt därefter kommer revisorerna in och säger sig inte veta någonting och har inte granskat något och har inget att tillägga... varefter årsmötet med acklamation beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet!

Kommentar från Br. Dum: "Var är min hamburgare!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar