Manga – ett modeord i tiden!

Vad är "manga"?

Skall man börja från början så betyder manga eller egentligen 漫画 (ung. "oansvariga bilder"), tecknade serier på japanska. Ordet är inte lika entydigt på japanska som "tecknade serier" är på svenska, utan kännare, fans och proffs kan anse att gekiga (劇画, ung. "dramatiska bilder") inte är manga, men för allmänheten och i dagligt tal så är alla tecknade serier "manga", oavsett varifrån de kommer.

På svenska är betydelsen dock lite annorlunda. Rent encyklopediskt så betyder det "japanska tecknade serier", till skillnad från västerländska. Svenska, Amerikanska, Fransk-belgiska, italienska, etc. arbetar i stort sett utifrån samma berättar-, tecknar- och serietradition. Även arabiska serier verkar arbeta utifrån en gemensam konst- och litteraturtradition i botten. Det ikonografiska språket är mycket speciellt, faktiskt, och det har smittat av sig, och i dag så finner man seriernas språk i alla aspekter av livet. Jag har till och med sett seriespråk på instruktiva skyltar.

De västerländska serierna har växt fram υr en mix av gamla gemensamma europeisk/muslimska konstformer och den tecknade filmen. Många av de första serietecknarna, de som först slog fast seriens språk och lärde oss läsa serier var skolade i klassisk konst och animerad film. De stora klassiska mästarna bröt ny mark och lade grunden som även de mest avantgardistiska serieskaparna har att hålla sig till. Förändringarna finns, men de bygger som all kultur på sina föregångar.

I japan var utvecklingen lite annorlunda. De hade en gammal kultur och gamla traditioner av bildberättande. Hokusai som myntade ordet "manga" var aktiv i slutet av 1700- och början av 1800-talet och hade nästan alla byggstenar för moderna serier ganska färdiga redan då.

Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som något började hända. Japanerna fick in den engelska skämttidningen Punch och skämttecknartraditionen. På 20/30-talen så kom de första amerikanska serierna till japan. (Där har väst och manga ett gemensamt arv). De första "riktiga" japanska serierna är även till formen mycket västerländska, men från slutet av 1930-talet och fram till 1945 så skapar man i japan en egen mix av japansk kultur och västerländska serier och den moderna mangan är född. Sedan dess har utvecklingen varit ganska fristående. Det har funnits influenser hela tiden, men ganska små och det japanska seriespråket har fått utvecklas ganska fritt från andra länder och utvecklats till ett alldeles eget språk. Ett språk som även i japan har flyttat ut från serierna och finns överallt i samhället, utan att någon tänker speciellt på det - precis som här i väst.

I dag så ser vi något intressant. Manga är i dag lite inflytelserik på svensk (och andra västerländska serieländer) som någonsin amerikanska och belgisk/franska serier. Vad som blir resultatet kan vi nog inte se eftersom vi är mitt upp i det hela, men klart är nog att det kommer att vara annorlunda. Ja, själva ordet "manga" är nu så etablerat i sverige att det måste räknas som allmänbildning att känna till ordet och dess mening.

Så, vi kan fastslå att "manga" inte är en genre eller en viss teckningsstil. Det talar bara om varifrån något kommer (på svenska då alltså). .. och som den gamle stofil jag är så hoppas jag att slippa läsa ordet "mangaserier" någon mer gång i SvD, tack!

Nu skall jag sova så jag orkar upp till pencon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar