Vad man plägar finna å auktion!


Jag var på en auktion i Uppsala-Ekeby i dag. Där lyckades jag för en billig penning lägga beslag på ett mindre parti böcker. Nu brukar jag inte köpa böcker i parti och minut, men i det här fallet kunde jag inte låta bli då ett par fina gamla inkunabler befanns sig i ovan nämnda parti.

Barnbiblioteket Sagas "Svenska Sägner" är en mycket intressant bok. Tack vare vår moderna fixering vid exakthet och absolut historisk korrekthet - och kanske även till en del, den närmast totala historielösheten som präglar skolan och de fyra senaste generationerna som utexaminerats därur, så har mycket av den svenska sagoskatten i form av de gamla sägnerna försvunnit och ersatts av "råttan i pizzan" och dylika icke-historiska vandringssägner. Det här är en skolbok från 1921 - från den tiden då varenda skolbarn visste vem Knut Posse var - och den innehåller en hel del roliga och intressanta sägner nedtecknade och bevarade och illustrerade av några av dåtidens främsta illustratörer, kanske berömdast i dag - Jenny Nyström. Här finns sägner som Den Viborgska smällen, Sägnen om Stark-Otter (även känd som Stark-Ottar) och ett par sägner om "Gråkappan". Vilken förlorad skatt dessa sägner är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar